Rapportera farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar och handlar med farligt avfall.

Från 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in anteckande uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Mer att läsa om det finns under Miljö och hälsa på kommunens hemsida som du hittar här:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/rapportera-farligt-avfall/

Där finns också länkar till Naturvårdsverkets webbplats med mera information.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.