Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.
Hämtningsavgiften tas ut av alla som har ett sopkärl. Kostnaden beror på hur stort sopkärl du har.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
För mer information, här är kommunens renhållningstaxa gällande från 2017-08-01 

Senast uppdaterad den 24 oktober 2019

Translate the website with Google translate.