Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.
Hämtningsavgiften beror på hur stort sopkärl du har.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
För mer information, ta del av kommunens renhållningstaxa gällande från 2017-08-01 

Senast uppdaterad den 20 juni 2019

Translate the website with Google translate.