In- eller utflyttning

Som vårdnadshavare ska du via e-tjänst eller blankett anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. Du ska även meddela om barnet kommer att flytta till annan kommun.

Nilaskolan är kommunens enda grundskola. I vissa fall kan barnet även gå i skola i en annan kommun vilket du som vårdnadshavare i så fall behöver ansöka om i den kommunen. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.