Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 26 oktober 2023

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER PÅ MALÅ KOMMUN

Projektet med att centralisera kommunens administration och öppna ett kontaktcenter fortskrider och nu börjar personalen flytta in och lokalerna iordningställs.


Syfte och mål

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration med kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.

Centraliserad administration med kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail och chat samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Ombyggnation

En ombyggnation är genomförd i foajén på kommunhuset. Detta för att skapa förutsättningar för ett bra och säkert kundbemötande samt god arbetsmiljö för de medarbetare som bemannar centraliserad administration och kontaktcenter.

Tidsplan

Preliminärt öppningsdatum för Malå kommuns kontaktcenter är den 20 november.
Kontaktcenter nås då på tfn: 0953-140 05, e-post: kontaktcenter@mala.se eller via formulär på kommunens hemsida www.mala.se . Du kan också besöka oss fysiskt i vår kundmottagning på Malå kommun.

Ordinarie öppettider för kontaktcenter kommer att vara:
måndag-torsdag kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00
fredag kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten. Växeln nås via tfn: 0953-140 00.

Frågor hänvisas till

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA

För 8:e året i rad arrangerar vi temaveckan Här finns jobben och möjligheterna 6-10 november 2023. Årets tema: Alla behövs - Future summit Malå! Malå är en kommun rik på kompetenser men vi måste likväl kraftsamla för likvärdigt deltagande i arbets- och samhällslivet. I det goda samhället har alla en plats. Vi liksom hela Norrland står inför stora kompetensutmaningar. Malåbygdens konkurrensfördelar är ett näringsliv som kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr i en unik och hållbar livsmiljö med allt så nära. Utan företagen stannar Malå! Framtiden är redan här. Här finns jobben, var finns folket? Välkommen till Future summit Malå!

PROGRAM

Måndag 6 november
Klockan 18.00-20.00 - Seminarium med panelsamtal - Future Summit Malå! Positiva nyheter, mycket på gång! Tillsammans klättrar vi uppåt!

Tisdag 7 november
Klockan 18.00-20.00 - Föreläsningen med Mary Juusela: Värdegrund, tolerans och human hållbarhet. Kvällens tema: Sund hållbar föreningskultur: nya tidens utmaningar! Alla kan göra något!

Onsdag 8 november
Klockan 11.00-12.30 - Lunchinspo med Elin Andersson: När världen försvinner - om mod, självledarskap och att leva fullt ut trots en obotlig ögonsjukdom.
Klockan 18.00-20.00 - Det goda samtalet med Linnea Claeson, tema: Mod, civilkurage och medmänsklighet.

Torsdag 9 november
Klockan 18.00-20.00 - VIP kväll för elever och vårdnadshavare med gymnasieinformation.

Fredag 10 november
Klockan 07.30-09.00 - Gomorron Malå, företagsfrukost Lean forestry - strategier för framtidens skogsbruk i Malåbygden 2035? SLU Arctic Hubs.
Klockan 10.00-15.00 - MÄSSA med utställare och program från scen. Föreläsning med Jimmy Eriksson. Framtidsspaning - vad tänker Malåborna om skogen 2035, Sveriges Lantbruksuniversitet, forskningsprojektet Arctic Hubs. Utdelning av priser och utmärkelser.
Klockan 18.00-20.00 och klockan 21.00-23.00 - Future summit youth celebration.

* med reservation för ändringar

Läs mer om Här finns jobben och möjligheterna

PSYKEVECKAN—VECKA 45

Vecka 45 genomförs den årligt återkommande Psykeveckan.

PROGRAM

Måndag 6 november
Svenska kyrkan – digitalt samtalsforum
Tema: Samtalsgrupp för närstående till någon med psykisk ohälsa
Plats: Digitalt, Anmälan krävs!
Tid: 18.30 – 20.15
Läs mer om digitalt samtalsforum
Arrangör: Svenska Kyrkan Sorsele/Malå, Hjärnkoll Västerbotten

Tisdag 7 november
Tisdagstallrik—Välkomna på middagsmat, musik och prat!
Tema: Musikalisk underhållning med Stella Polaris och information från personligt ombud Lycksele/Malå
Plats: Församlingshemmet Malå
Tid: 17.00—19.00
Arrangör: Svenska kyrkan, Hjärnkoll Västerbotten

Föreläsare Mayr Juusela
Tema: Värdegrun, tolerans och human hållbarhet
Plats: Park Malåborg
Tid: 18.00-20.00
Arrangör: Malå kommun—Här finns jobben och möjligheterna

Onsdag 8 november
Onsdagssången—dagledigkör! Kom och prova på att sjunga med oss!
Tema: Kom och sjung!
Plats: Församlingshemmet, Malå
Tid: 10.30
Arrangör: Svenska kyrkan Sorsele/Malå, Hjärnkolla Västerbotten

Föreläsning med Linnéa Claeson
Tema: Jämlikhet, respekt och civilkurage. Favorit i repris! Välkommen till det goda samtalet. Hur kan vi tillsammans skapa ett tryggt och inkluderande samhälle.
Plats: Park Malåborg
Tid: 18.00-20.00
Arrangör: Malå kommun—Här finns jobben och möjligheterna.

Lördag den 11 november
Föreläsning Nils-Mikael Nilsson
Tema: Hur ser samernas hälsa ut, med fokus på hälsorelaterade livsstilsfaktorer hos unga samer i Sverige.
Plats: Sameföreningens lokal (gamla Handelsbanken), Torget.
Tid: 14.00-15.00
Arrangör: Malå kommun och Malå sameförening

Föreläsning Teaterensemblen Scenadraget
Tema: Som tranorna flyga—En teaterpjäs av Scenadrage om utanförskap, kreativitet och målmedvetenhet.
Plats: Forum
Tid: 18.00
Biljetter: 200 kr förköp på Malå bibliotek, Adak Allehanda och Thornegården Kristineberg

Söndag den 12 november
Tema: Som tranorna flyga—En teaterpjäs av Scenadrage om utanförskap, kreativitet och målmedvetenhet.
Plats: Forum
Tid: 14.00
Biljetter: 200 kr förköp på Malå bibliotek, Adak Allehanda och Thornegården Kristineberg

PLACERING AV SOPKÄRL

Malå kommun vill påminna alla husägare och ägare av fritidshus som är permanentboende om att placering av avfallskärlet är viktigt för att sopbilen ska kunna utföra tömning. Felplacerade kärl töms inte!

Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av att det är felplacerat kan du vänta till nästa tömning eller köpa en så kallad betalsäck på Malå Järn och Färg AB som du själv fraktar till ÅVC i Malå. Du kan också beställa en extra tömning á 400 kr/tillfälle.

Läs mer om matavfallshantering

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.
Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Blanketten för ägarbyte

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun; gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter. Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.

Startkriterier snöröjning Malå kom

Gator: snödjup 7 cm,
Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
Parkeringar: snödjup 7 cm
Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning samt hur du kan underlätta för snöröjaren

KAMPANJ—TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Mellan den 1 november till den 31 maj kommer du i kommunens sociala medier att få möta personer som är anställda inom Malå kommun i deras dagliga arbete i kampanjen TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA.

Syftet med kampanjen är att visa dig som invånare alla olika yrken som finns inom organisationen Malå kommun och det fantastiska arbete som alla dessa människor gör, men också för att stärka vikänslan och stoltheten bland oss som jobbar i organisationen Malå kommun.

Alla jobbar vi TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Läs mer om kampanjen Tillsammans för Malås bästa

TRYGGHETSENKÄT 2023

Polisen och Malå kommun samarbetare på olika sätt för att öka tryggheten för kommunens medborgare. Därför genomför vi nu en Trygghetsenkät som syftar till att få en tydligare bild över hur det ser ut i Malå kommun.

Läs mer om samverkansavtalet och medborgarlöften

Delta i Trygghetsenkäten

AVFALL SOM FRYSER FAST I AVFALLKÄRLET

Nu när det blir kallare ute finns det risk för att matavfallspåsen fryser fast i avfallskärlet. Du kan själv motverka detta genom att:

 • Ställ alltid matavfallspåsen på torkhyllan så hinner matavfallet frysa innan det hamnar på botten av kärlet.
 • Vid växlande temperaturer och inför tömning kan det vara bra att röra om i kärlet med en pinne eller liknade för att se till att påsarna lossnar.
 • Vid tömning bör det inte stå någon avfallspåse på torkhyllan eftersom den kan stoppa övriga påsar från att kunna ramla ut.

 

LEDIGA TJÄNSTER - ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster

EVENEMANG

 • Måndag 30/10 kl 18.00 Alla tiders Malå – Samiska lämningar av vikt för det samiska folket. Föreläsning med Therese Hellqvist, Skellefteå museum på Malå bibliotek. Fikaservering. Evenemanget är inom ramen för Årets Berättarkommun.
 • Tisdag 31/10 kl 10.30-15.00 Halloween-pyssel på Malå bibliotek. Vi gör spöken och mumier av lera. Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med vuxen. Drop-in under dagen.
 • Torsdag 2/11 kl 18.00-20.00 Kvällsmys och pyjamasparty på Malå bibliotek. Begränsat antal platser. Anmälan görs av vårdnadshavare till e-post: biblioteket@mala.se eller tfn: 0953-141 20.
 • Måndag 6/11 kl 18.00 Berättarafton med Åke Lundgren ”Människoöden i Malå” på hembygdsgården.
 • Måndag-fredag 6-10/11 Här finns jobben och möjligheterna 2023 på Park Malåborg. För program se www.mala.se.
 • Lördag-söndag 11-12/11 Som tranorna flya—En sann saga om Östen Dahlberg. Lördag kl 18.00 och söndag kl 14.00 på Forum. Biljetter förköp på Malå bibliotek, Handlarn Adak och Thornegården Kristineberg. Biljettpris 200 kr.
 • Tisdag 14/11 kl 18.30 Bokcirkel Mörttjärn byalokal.
 • Fredag 17/11 kl 19.00 Teater på Park Malåborg: Stolarna vid havet.
  Köp biljetter till Teatern
 • Måndag 20/11 kl 11.00-12.00 Fall int – Föredrag om att förebygga fallolyckor. Livesändning på Malå bibliotek.
 • Torsdag 23/11 kl 15.00-20.00 VÄVEN – Cirkus, dans och hantverk möts på scen. På Forum. Målgrupp: Förskoleklass - årskurs 6 på Nilaskolan. De yngsta är välkomna i sällskap med vuxen.
 • Lördag 25/11 LEGO-lördag på Malå bibliotek. Hans Brettschneider medverkar. Ang tid se kommande annonsering.

Läs mer om evenemang i Malå 

 

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationsassistent
Olla Steiger
Tfn: 070-308 39 94
E-post: olla.steiger@mala.se 

Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi går mot kallare tider. Det gäller tyvärr inte bara vädret. Förutom en stor oro ute i världen med vidriga krigshandlingar, en ökad våldsam kriminalitet i vårt land så blir Sverige ett kallare land när det gäller hur vi bryr oss om varandra. Förändringar i regelverk gör att många av våra vänner som kommit till vårt land tvingas ut och möjligheterna att komma hit stängs. Vi vet att stor del av vår äldreomsorg hålls uppe tack vara våra utomnordiskt födda vänner. Jag oroas ibland av ett kallare och hårdare samhälle där solidaritet och omtanke trycks tillbaka.

Men……vi har möjlighet att hos oss i Malå visa på andra sätt. Vi ska stå för det goda värdskapet när nya människor kommer till oss, vi ska ta till vara den närhet som finns i en liten kommun och vi ska bry oss mer om varandra. Devisen ”Malå med allt så nära” gäller inte bara geografin utan omfattar också närhet mellan människor. Det ska aldrig vara långt till en medmänniska.

Den 27:e november fattar kommunfullmäktige beslut om budget 2024. Vi vet att vi liksom många andra kommuner har en ekonomi som är kärv. Vad vi kan konstatera är att vi har de resurser som vi har. Politiskt har vi olika åsikter om skatter, fördelning av statens pengar, bilden av den offentliga sektorn, friskolor, valfrihet, klimatarbete m.m. Den debatten ska vi föra men som sagt…..vi har de resurser vi har. Det är tydligt att vi än hårdare måste prioritera kommunens kärnuppgifter inom vården, skolan och omsorgen. Malå är och ska vara en bra kommun att leva och verka i!

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.