Äldreboenden

Våra boenden erbjuder en verksamhet utifrån en helhetssyn på individen, vi utför den med god kvalité. Vårt arbete präglas av respekt, tydlighet, lätt tillgänglighet samt ett empatiskt bemötande. Insatserna utformas i samråd med och utifrån den enskildes egna önskemål och behov.

Personalen har rehabiliterande arbetssätt, vilket innebär att den boende uppmuntras att tillvarata de egna resurserna. Man får hjälp med det man inte kan klara själv. På så sätt bibehåller man och förbättrar sina egna förmågor. Malå kommun har i dag 55 platser i särskilt boende som fördelas på tre olika boenden.

Ansöka
Om du vill ansöka om äldreboende (särskilt boende) kontaktar du biståndshandläggaren. För att beviljas särskilt boende måste du ha mycket stora omvårdnadsbehov.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.