Korttidsboende

Korttidsboende kan ges i form av tidsbegränsad vistelse, växelvård eller avlastning. Malå kommuns korttidsboende finns på Tjamstangården, Miklagård och Sörgården.

Det kan vara eftervård efter sjukhusvistelse för att ge möjlighet att återhämta sig efter sjukdom eller skada. Det kan också fungera som avlastning för anhöriga som vårdar i hemmet. Normalt beviljas korttidsvistelse för en kortare tid. Växelvård innebär att du vistas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsboendet.

En tids vistelse på korttidsplats kan resultera i förlängt kvarboende i hemmiljö.

På korttidsboendet finns personal tillgänglig dygnet runt som kan ge stöd och hjälp utifrån behov.

Hur ansöker jag om korttidsboende?

Ansökan om plats gör du hos biståndshandläggaren.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.