Hälso- och sjukvård

Särskilt boende
Kommunen har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för personer som bor i äldreboende (särskilt boende). Från första september 2013 har kommunen även ansvar för hemsjukvården från personer från 18 år och uppåt.

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns också att tillgå vid behov av rehabilitering. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast/fysioterapeut planerar hälso- och sjukvården tillsammans med vårdtagaren och behandlande läkare.

På varje äldreboende finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskans insatser kan bl.a. vara:

  • bedömningar
  • såromläggningar
  • injektioner
  • provtagning
  • rådgivning
  • smärtlindring

Enligt avtal är läkare tillgänglig viss tid i de särskilda boendena. Akutsjukvård är Regionens ansvar.

Senast uppdaterad den 27 januari 2022

Translate the website with Google translate.