Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att livet förändras. Det kan betyda en större fysisk belastning, men också att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Malå Kommun erbjuder idag stöd till anhöriga i form av:

  • Bistånd i form av avlastning i hemmet
  • Korttidsboende
  • Gratis avlösning i hemmet upp till 5 tim/mån. För tid däröver behövs biståndsbeslut
  • Anhörigcirklar
  • Enskilda samtal med Anhörigkonsulenten
  • Dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade på Galejan
  • Stöd till personer med afasi, samt deras anhöriga
  • Demensdagvård två dagar per vecka

För ytterligare upplysningar, kontakta biståndshandläggare eller anhörigkonsulent, se kontaktuppgifter i rutan.

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.