Personal som håller äldre människas hand

Fotograf: Ingrid Sjögren

Hemtjänst

För att du tryggare ska kunna bo kvar i din invanda miljö kan du få hjälp från hemtjänsten. Arbetsuppgifterna utförs av undersköterskor eller vårdbidträden. Du kan även få stöd genom trygghetslarm och telefonservice.

Hjälp i hemmet
Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla stöd och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, stöd vid måltider och även hjälp med städning, tvätt och inköp. Nattetid finns även möjlighet till hjälp och tillsyn av nattpatrullen.

Trygghetslarm
För att du tryggare ska kunna bo kvar i din vanliga miljö kan du få trygghetslarm inkopplat. Om något händer kan du med larmknappen fjärrstyra en larmtelefon i ditt hem som automatiskt ringer upp en larmcentral.

Telefonservice
Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal. Hemtjänsten ringer och hör hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag.

Ansökan
Kontakta biståndshandläggaren om du vill ansöka om hemtjänst.

 

Senast uppdaterad den 27 januari 2022

Translate the website with Google translate.