Taxor och avgifter

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd och insatser kostar i Malå kommun. Hur mycket du får betala beror på hur din inkomst ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

Omvårdnad

en fast månadsavgift beroende på det antal timmar man beviljas

Nivå 1   mindre än 5 timmar/vecka                             25 % av maxtaxa

Nivå 2   från 5 men mindre än 10 timmar/vecka          50 % av maxtaxa

Nivå 3   från 10 men mindre än 20 timmar/vecka        75 % av maxtaxa

Nivå 4   20 timmar eller mer                                     100 % av maxtaxa

Maxtaxa för 2022 är 2 170 kr.

 

Service

Exempelvis hjälp med inköp, städ och tvätt debiteras med 215 kr per timme.

Ledsagning kostar 105 kr per tillfälle.

Trygghetslarm 205 kr per månad.

Avgiften för omvårdnad, service, ledsagning och trygghetslarm ligger inom det kom­munala högkostnadsskyddet. Det innebär att den totala summan aldrig överstiger maxtaxan som år 2022 är 2 170 kr.

Dagvård kostar 25 kr per dag samt eventuell måltidskostnad.

Avgifter för måltidsservice

För personer med beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen:

Frukost 27 kronor

Lunch 57 kronor

Middag 52 kronor

Fika 22 kronor

Heldygnskost (alla måltider ovan) 123 kronor

Månadsabonnemang 3 690 kronor

För övriga matgäster är måltidspriset 72 kronor per portion.

Mat beställs 1 dag i förväg.

Månadsabonnemang faktureras i efterskott. Vid frånvaro som meddelats minst ett dygn i förväg görs avdrag för heldag, 123 kr, lunch 57 kr och/eller middag 52 kr.


Distribution av mat

Vid distribution av mat tillkommer en avgift med 11 kronor per utkörningstillfälle. Mat distribueras enbart från kommunens tillagningskök Grytan. 

Sjukvårdande behandling

Den som bor i särskilt boende betalar ingen avgift för besök av/hos sjuksköterska, men för­behållsbeloppets minimibelopp sänks med samma summa som månads­kostnaden för den som är inskriven i hemsjukvård. Se bilaga för aktuellt belopp.

Korttidsboende

Korttidsboende är till för rehabilitering, växelvård eller vård vid livets slutskede och kostar 77 per dygn. Avgiften omfattar omvårdnad, service och larm och ligger därför under högkostnads­skyddet. Om den inlagde har motsvarande hemvårdsinsatser i ordinarie boende, re­duceras dessa med 1/30 per dag.

Hyra 61 kr per dygn

Mat 123 kr per dygn

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.