Äldreboendet Miklagård. Ett hus i två våningar med putsad rosa fasad.

Fotograf: Ingela Westerlund Svahn

Miklagård

Miklagård är ett särskilt boende med 28 lägenheter fördelat på två plan.

Personalen
På Miklagård består personalen av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor samt tillgång till fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut.

Kontaktperson
Det är viktigt som anhörig att känna sig delaktig och trygg med den vård och omsorg som ges. Därför har varje boende har en utsedd kontaktperson dit anhörig kan vända sig för frågor som exempelvis individuell vårdplan, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter. 

 

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Translate the website with Google translate.