Äldreboendet Sörgården. Ett gult tvåvåningshus i trä.

Fotograf: Alexandra Simanovskaya

Sörgården

Sörgården är ett särskilt boende med 21 lägenheter fördelat på två plan. Båda avdelningarna har gemensam matsal och samlingslokal.

Personalen
På Sörgården består personalen av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor samt tillgång till fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut.

Kontaktperson
Det är viktigt som anhörig att känna sig delaktig och trygg med den vård och omsorg som ges. Därför har varje boende har en utsedd kontaktperson dit anhörig kan vända sig för frågor som exempelvis individuell vårdplan, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter. 

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.