Fjärrgymnasium från hösten 2023

Malå kommun har sagt ja till avtal med Skellefteå om fjärrundervisning på gymnasiet från och med hösten 2023.

Förutom att eleverna på vissa högskoleförberedande program erbjuds att läsa första året på hemmaplan blir det även möjligt att gå en gymnasial lärlingsutbildning med alla tre åren i Malå.

Högskoleförberedande program som ska anpassas för fjärrundervisning:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning, yrkesprogram och inriktningar:

 • VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning VVS
 • Barn- och utbildningsprogrammet, inriktning barnskötare
 • Industriprogrammet
 • Handels- och serviceprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning husbyggnad
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.