Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig att utveckla ett funktionellt andraspråk.

Du har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i SFI från och med andra kalenderhalvåret det år då du fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige och saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Om du är intresserad av att börja studera så lämnar du in din ansökan via e-tjänst eller blankett. Du kommer sedan att få ett beslut på vad som beviljats. 

 

Distans, platsoberoende 

För att läsa på distans krävs det att:

  • Du uppvisar ett anställningsintyg eller liknande där det framgår att du inte kan studera på dagtid.
  • Du kan studera på distans (har datorvana, egen dator och bra internetuppkoppling).
  • Du vill läsa på distans och kan ta eget ansvar för dina studier
Senast uppdaterad den 10 maj 2023

Translate the website with Google translate.