Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig att utveckla ett funktionellt andraspråk.

Du har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i SFI från och med andra kalenderhalvåret det år då du fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige och saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Om du är intresserad av att börja studera så bokar du en tid med rektor eller lämnar in ifylld ansökningsblankett. Du kommer sedan att få ett beslut på vad som beviljats. Blankett för att söka SFI

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.