Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Allmän information/Ansökan

Som vuxen har du möjlighet att studera på ett annat sätt än du gjorde i grundskolan eller på gymnasiet. Komvux erbjuder dig stora möjligheter att själv bestämma hur du vill studera. Med distansstudier har du själv mycket stora möjligheter att välja när och i vilken takt du vill studera. Det betyder bland annat att det finns en hel del olika saker du behöver tänka på. Den här informationen är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig och svarar på vanliga frågor om studierna.

Komvux i Malå kommun erbjuder distanskurser på grundskolenivå, gymnasienivå samt kurser/utbildningar inom Yrkesvux. Det kan även finnas möjligheter att läsa vissa kurser på plats i Malå. Att studera på Komvux är gratis förutom kostnad för exempelvis resor och litteratur.

1. Anmälan/Ansökan
Anmälan till Komvux sker via e-tjänst eller blankett. Anmälan via blankett skickas per post alternativt lämnas direkt till utbildningsavdelningen. Söker du till utbildning inom Vux på annan ort än i Malå ska rektor från hemkommunen göra ett yttrande om hemkommunen är beredd att betala utbildningen.

2. Studieplanering
Nästa steg är studieplanering tillsammans med studie- och yrkesvägledare (Syv). Här planeras mål med studierna, behörighet, kurser, studienivå, studietakt, studieperiod och eventuell studiefinansiering genom CSN. En Studieplan upprättas. Detta kan även ske före anmälan (punkt 1).

3. Antagning
Rektor beslutar om antagning till kurs/utbildning.

4. Anmälan till distanskursleverantör
Efter rektors beslut ansvarar skolan över anmälan till distanskursleverantör enligt studieplanering.

5. Lärcentrum
Lärcentrum är till för att underlätta för dig som vill studera. Hit är du är alltid välkommen om du behöver en plats där du kan koncentrera dig på dina studier. Här erbjuder vi plats för dig att plugga, kök, den teknik du behöver och personal som kan hjälpa dig att komma igång.

Samordnare för Lärcentrum hjälper dig som vill låna en dator med inloggningsuppgifter och dig som har egen dator med gäst-wifi. Här får du även teknisk support eller om du har frågor om din utbildningsmodul.

Här kan du även få en studieförsäkran utskriven, köpa kopieringskort och nyckelbricka, boka tid hos SYV (studievägledning, studieplanering, APL-plats) och/eller pedagogisk resurs (förklaring av uppgifter, hjälp att strukturera dina studier, studieteknik m.m.), boka tid för tenta/nationellt prov samt få dina betyg utskrivna. Du som har köpt en nyckelbricka tar dig in på Lärcentrum dygnet runt alla dagar i veckan.

6. Litteratur
Studerar du via någon annan skola eller på distans så köper du själv din kurslitteratur enligt aktuell litteraturlista. Studerar du via extern utbildningsanordnare hittar du aktuell litteraturlista på deras hemsida. 

7. Studieekonomi
Du som studerar på Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Studiemedel kan sökas för 50%, 75% och 100% studietakt. Man måste studera minst tre veckor för att beviljas Studiemedel.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via CSN:s hemsida. Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN. Du ansvarar själv över eventuell ansökan till CSN. Ansökan sker via www.csn.se Om du vill ha hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta Studie- och yrkesvägledare.

8. Förändringar
När man studerar kan det inträffa saker som påverkar studierna. Det kan exempelvis vara att man inte hinner med den studietakt man planerat eller att man blir sjuk m.m. Du ansvarar över att meddela skolan de förändringar som påverkar studietakt samt eventuell studiefinansiär som exempelvis CSN. Om du inte är aktiv i kursen och lämnar in de uppgifter som erfordras eller är inaktiv under 3 veckor betraktar skolan det som ett kursavbrott.

9. Arbetsplatsförlagt lärande, APL
En del yrkeskurser innehåller APL (praktik). Du och distanskursleverantören ansvarar för APL och eventuell validering av APL. Malå kommun ser gärna att APL kan ske på hemorten och Vux i Malå kan vara behjälpliga med kontakter.

10. Nationellt prov
I Komvux på gymnasial nivå genomförs nationella prov i kurserna engelska 5 och 6, matematik 1-4, svenska 1 och 3 samt svenska som andraspråk 1 och 3. Du som läser kurs på distans kontaktar samordnare för Lärcentrum i god tid före planerat provdatum så att provet hinner beställas. Läser du via extern utbildningsanordnare ska provdatumet vara två veckor innan kursslut i och med att provet skickas till utbildningsföretaget för rättning.  

 11. Validering och prövning
Om du har kunskaper och/eller färdigheter som du saknar betyg eller intyg på kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare eller rektor för en validering. Det kan röra sig om sådant som du har lärt dig i yrkeslivet, på fritiden eller genom studier i Sverige eller i ett annat land. Prövning kan även användas om du vill höja betyget på en kurs du läst tidigare. Nilaskolan kommer att ta ut en kostnad för varje prövning.

12. Betyg
Betyg sätts när kurs är avslutad. Distanskursleverantören/läraren skickar betyget till samordnare för Lärcentrum som registrerar betyget i skolans betygsystem och skriver ut betyget på din begäran.

Senast uppdaterad den 12 februari 2024

Translate the website with Google translate.