Studieekonomi

Du som studerar på Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via CSN:s hemsida. Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.