Frågor och svar (FAQ)

Det är många invånare som hör av sig till Malå kommun med frågor som rör det nya avfallssystemet. Här har vi samlat vanligt inkommande frågor och svar.

När ska man börja slänga sitt avfall i den nya tunnan?

Svar: När det gamla avfallskärlet är hämtat och du har fått ett SMS via kommunens SMS-tjänst med information om att du ska börja använda det nya kärlet är det dags.

Måste kärlet stå på anvisad plats hela tiden?

Svar: Nej, den anvisade platsen är den plats kärlet ska ställas på vid tömningsdagen. Övrig tid kan kärlet placeras där ni själv vill ha det. Det som är viktigt är att kärlet står vinkelrätt ut mot gatan och inte lutar för mycket åt något håll. Att flytta kärlet lite i sidled efter gatan går bra, tänk på att det måste finnas utrymme i sidled och bakåt så bilens mekaniska arm kan lyfta kärlet utan att stöta emot något.

Varför står mitt kärl på andra sidan gatan/vägen i förhållande till min fastighet?

Svar: Den nya sopbilen tar in kärlen på höger sida av fordonet. Rutterna som bilen kör är planerade för att spara miljö, kostnader och tid. Det medför att samtliga kärl ska stå på samma sida oavsett vilken sida av gatan du har din fastighet.

Jag har egen kompost så jag kommer inte att slänga något matavfall, måste jag ändå betala för det?

Svar: Allt avfall som genereras kommer att vägas i och med nya systemet. Matavfall och restavfall vägs separat. Det här innebär att man enbart betalar för de antal kilo man slänger. Fördelen med viktbaserad taxa är att man själv kan påverka sina kostnader för avfallet. Alla måste dock betala en grundavgift, den finansierar driften av bilar, personal, administration, tillgänglighet till vår återvinningscentral, med mera.

Frågor om egen kompost hänvisas till Miljö- och bygg som du når via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.

Gäller samma hämtningsdag för mig med nya systemet?

Svar: De nya rutterna är inte fastställda ännu, men vi kommer informera på hemsidan och via sociala medier om det blir några ändringar. I år kommer dessa dagar inte finnas i den årliga almanackan kommunen skickar ut.

Kan jag använda annan påse än tilldelad papperspåse? Hur får jag tag i nya matavfallspåsar när de tar slut?

Svar: Nej, man ska använda avsedda påsar av papper. Om man i stället använder påsar bestående av plast så kan inte matavfallet tas om hand på avsedd anläggning. När era avfallspåsar tar slut kommer det finnas att hämta kostnadsfritt på ÅVC (återvinningsstation, miljöstation) i nuläget. Vi håller på och undersöker om fler ställen att lagerhålla påsar så det blir tillgängliga även tider då ÅVC inte är öppet.

Det blöta matavfallet kommer väl frysa till en stor klump i botten. Hur ska den då kunna tömmas?

Svar: I facket för matavfall finns en hylla. När du fyllt din matavfallspåse och det är dags att slänga den (efter 2-3 dagar) ställer du den på avsedd hylla i kärlet. Nästa gång du ska slänga din påse så kastar du ner föregående påse och ställer den nya på hyllan. På det viset hinner matavfallet i påsen torka/frysa innan de lämnas på botten av kärlet. Väderleken kan ställa till det vid växlande töväder och kyla så ett tips kan vara att röra om i kärlet med en pinne eller liknande vid dessa tillfällen. Tänk på att inte lämna kvar en påse på hyllan när du lämnar kärlet för tömning.

Håller verkligen en påse i papper för blött matavfall?

Svar: Ja och nej. Ett tips är att lägga lite hushållspapper som suger upp fukt i botten på påsen. Tänk också på att det är bra om man kan pressa ut vätska ur matavfallet innan man lägger det i påsen.

Finns det nya kärlet bara i en storlek?

Svar: Ja, det nya 2-fackskärlet finns bara i en storlek. Om man, trots att man sorterar undan allt som ska återvinnas ändå inte rymmer allt avfall i kärlet så kan man beställa ytterligare ett kärl. Det extrakärlet blir då en grön tunna som enbart är för restavfall. Då tillkommer även en kostnad för det kärlet.

Hur blir det för mig som bor i lägenhet, var ska jag kasta matavfallet?

Svar: Då får du vända dig till din hyresvärd och fråga dem hur du ska gå till väga ifall du inte blivit informerad. Flerbostadshus och större verksamheter kommer ha en brun tunna som är avsedd för den fraktionen. Biokorgen och matavfallspåsar kommer kommunen tillhandahålla er hyresvärd.

Vad är orsaken till att mitt avfallskärl inte blivit tömt och vad kan jag göra då?

För att sopbilen ska kunna tömma ditt avfallskärl är det viktigt att det är placerat rätt och på anvisad plats. Om kärlet inte är placerat rätt kan inte tömning genomföras och kärlet kommer att bli stående till nästa tömning.

Här kan du läsa mer om hur avfallskärlet ska placeras vid tömning.

Om detta händer dig kan du köpa en etikett för extra sopsäck på Malå Järn och Färg. Häll allt innehåll i sopsäcken och fäst etiketten som visar att du betalat. Du kan nu lämna in sopsäcken på Återvinningscentralen (ÅVC) som tar hand om innehållet. ÅVC hittar du på Industrivägen 5, Östra Industriområdet, Malå.

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att skicka in den till kommunikator@mala.se eller emma.marklund@mala.se så hjälper vi dig. Du är också välkommen att kontakta kommunen via växeln, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.