Placering av avfallskärl

Bilderna visar hur avfallskärlet ska placeras sommar respektive vinter.

För att sopbilen ska kunna genomföra tömning av ditt avfallskärl är det viktigt att kärlet är är placerat rätt och på anvisad plats. Det är viktig att kärlet står rakt och placeras fritt från träd, grenar, brevlådor och övriga hinder. Det behöver vara ett utrymme om minst en meter bakom och till sidan om kärlet.

Om kärlet är felplacerat kan inte tömning genomföras.
Under frågor och svar kan du läsa om vad du kan göra om ditt kärl inte blivit tömt.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.