Vägning av avfallet

Avfallskärlet vägs tre gånger:

  1. Först vägs hela kärlet när avfallsbilen har tagit tag i det. Bilen tömmer matavfallet först och då håller en mekanisk arm för facket för restavfall.
  2. Kärlet vägs igen. Matavfallsvikten beräknas sedan genom att ta skillnaden mellan första och andra vägningen och det är denna vikt som sedan hamnar på din räkning som matavfall.
  3. Tredje gången kärlet lyfts töms kärlets restavfall och då är båda locken öppna. Vägning sker innan bilen ställer tillbaka kärlet och den vikten (skillnaden mellan andra och tredje vägningen) hamnar på din räkning som restavfall. Om någon avfallspåse har frusit fast i kärlet kommer den kostnaden på din räkning först den dagen då det ramlar ur.

Tänk även på att ta bort den snö som ligger på locket, den vill vi inte gärna ha in i matavfallet. Samt att den vikten kommer om den släpper från locket vid tömning att registreras på din räkning.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.