Ny taxa från 2023

Det kommer en ny taxa under 2033 som kommer att bestå av tre delar:

En grundavgift, en fast kärl– och hämtningsavgift samt en rörlig kostnad som är baserad på vad ditt avfall väger. Kostnaden för ditt matavfall är lägre än kostnaden för ditt restavfall. Du betalar alltså bara för det avfall som du producerar.


I grundavgiften ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av ditt kommunala avfall, tillträde till Återvinningscentralen samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.