Malå Energi- och Industri AB

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2022:

LEDAMÖTER

Marjet Gustavsson, V
Simon Morén, V
Roger Oskarsson, S
Cecilia F Stenlund, L
Arne Hellsten, ML

ERSÄTTARE

Ralf Linder, V
Rolf Örnberg, S
Jakob Stenlund, S
Eva Oskarsson, L
Tage Åström, ML

ORDFÖRANDE: Roger Oskarsson, S

VICE ORDFÖRANDE: Arne Hellsten, ML

OMBUD: Åke Wallgren, V

REPRESENTANT: Stefan Lundgren, L

Senast uppdaterad den 2 november 2021

Translate the website with Google translate.