Malå Energi- och Industri AB

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027:

LEDAMÖTER

Arne Hellsten, ML
Jörgen Jonsson, ML
Bernt Bregmo
Ingemar Larsson
Roger Oskarsson, S

ERSÄTTARE

Mikael Eriksson Lind, ML
David Mergel
Andreas Lundin, V
Marjet Gustavsson, V
Thomas Bergqvist, S

ORDFÖRANDE: Arne Hellsten, ML

VICE ORDFÖRANDE: Bernt Bregmo

OMBUD: Stefan Lundgren, L

REPRESENTANT: Ingela Westerlund Svahn, V

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.