Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och samordnar allt arbete inom kommunen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-01-01 -- 2022-12-31

LEDAMÖTER

Lennart Gustavsson, V
Siv Stenberg, V
Petter Lundström, V
Mikael Abrahamsson, S
Ylva Olofsson, S
Jeanette Hallin, S
Cecilia F Stenlund, L
Stefan Lundgren, L
Arne Hellsten, ML

ERSÄTTARE

Anna-Stina Bergström, V
Fredrik Iderström, V
Kim Bergström, V
Emil Stråhle, S
Britt-Marie Sellman, S
Charlotte Hultdin, S
Emil Högberg, C
Ruth Hällsten, ML
Stefan Larsson, ML

ORDFÖRANDE: Lennart Gustavsson, V

VICE ORDFÖRANDE: Mikael Abrahamsson, S

ANDRE VICE ORDFÖRANDE: Arne Hellsten, ML

Senast uppdaterad den 9 augusti 2021

Translate the website with Google translate.