Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och samordnar allt arbete inom kommunen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-01-01 -- 2026-12-31

LEDAMÖTER

Börje Stenlund, ML
Ethel Cavén, ML
Cecilia Festin Stenlund, L
Lennart Gustavsson, V
Ingela Westerlund Svahn, V
Andreas Lundin, V
Mikael Abrahamsson, S
Ylva Olofsson, S
Charlotte Hultdin, S

ERSÄTTARE

Ruth Hellsten, ML
Henrik Sjölund, L
Kerstin Sjölund, L
Anna-Stina Bergström, V
Kristian Priemel, V
Daria Mårtensson, V
Jakob Stenlund, S
Emil Stråhle, S
Britt-Marie Sellman, S

ORDFÖRANDE:  Lennart Gustavsson, V (för tiden 2023-01-01 -- 2024-12-31)

VICE ORDFÖRANDE: Mikael Abrahamsson, S

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.