Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för bygg-, miljö- och fastighetsfrågor.

Ledamöter och ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnden
2023-01-01 -- 2026-12-31

LEDAMÖTER

Jörgen Norén (Malå)
Ylva Olofsson, S (Malå)

Andreas Landin, L (Norsjö)
Emma Lindfors, S (Norsjö)

ERSÄTTARE

Lennart Gustavsson, V (Malå)
Henrik Sjölund, L (Malå)

Jan Persson, KD (Norsjö)
Ina Jeuthe, V (Norsjö)

 

ORDFÖRANDE: Jörgen Norén

VICE ORDFÖRANDE: Emma Lindfors, S

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.