Valnämnden

Riksdagens vallag säger att det ska finnas en valnämnd i varje kommun. Nämndens uppgift är att se till att det allmänna valet till riksdag, kommunfullmäktige och landsting samt folkomröstningar genomförs.

Ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-01-01 -- 2022-12-31

LEDAMÖTER

Siv Stenberg, V
Charlott Hultdin, S
Kurt-Lennart Öhman, S
Hans Örnberg, L
Ruth Hällsten, ML

ERSÄTTARE

Mikael Boman, V
Petter Lundström, V
Håkan Stråge, S
Ulf Wikman, L
Erik Conradzon, ML

ORDFÖRANDE: Siv Stenberg, V

VICE ORDFÖRANDE: Ruth Hellsten, ML

Senast uppdaterad den 21 mars 2022

Translate the website with Google translate.