Malåbostaden AB

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2022:

LEDAMÖTER 

Claes-Göran Wikström, V
Tobias Renström, S
Ulla-Britt Persson, S
Eva Oskarsson, L
Mikael Eriksson-Lind, ML

ERSÄTTARE

Simon Morén, V
Fredrik Iderström, V
Thomas Bergqvist, S
Stefan Lundgren, L
Erik Conradzon, ML

ORDFÖRANDE: Claes-Göran Wikström, V

VICE ORDFÖRANDE: Mikael Eriksson-Lind, ML

OMBUD: Emil Stråle, S

REPRESENTANT: Cecilia F Stenlund, L

Senast uppdaterad den 2 november 2021

Translate the website with Google translate.