Malåbostaden AB

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027:

LEDAMÖTER 

Mikael Eriksson Lind, ML
Stefan Lundgren, L
Marjet Gustavsson, V
Krister Stenberg, V
Tobias Renström, S

ERSÄTTARE

Jörgen Jonsson, ML
Pontus Karlsson Lundgren, L
Lennart Gustavsson, V
Jari Reconius, V
Ulla-Britt Persson, S

ORDFÖRANDE: Mikael Eriksson Lind, ML

VICE ORDFÖRANDE: Tobias Renström, S

OMBUD: Börje Stenlund, ML

REPRESENTANT: Emil Stråhle, S

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.