Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-10-15 -- 2026-10-14

LEDAMÖTER

Lennart Gustavsson, V
Siv Stenberg
Sofia Svahn, V
Anna Harr
Simon Morén
Claes-Göran Wikström
Ingela Westerlund Svahn, V
Hélen Nyström
Mikael Abrahamsson, S
Charlotte Hultdin, S
Roger Oskarsson, S
Ylva Olofsson, S
Joacim Eliasson, S
Jeanette Norberg, S
Jakob Stenlund, S
Börje Stenlund, ML
Ethel Cavén, ML
Jörgen Jonsson, ML
Ruth Hellsten, ML
Cecilia Festin Stenlund, L
Stefan Lundgren, L
Carina Kostet, L
Pontus Karlsson Lundgren, L
Anna Maria Gunnerhell, M
Jessica Höglund, SD

ERSÄTTARE

Kristian Priemel, V
Lena Nyström
Åke Wallgren
Anna-Stina Bergström, V
Tobias Renström, S
Maria Stenberg, S
Emil Stråhle, S
Britt-Marie Sellman, S
Jill Johansson, ML
Erik Conradzon, ML
Åsa Gustavsson, L
Henrik Sjölund, L
Kunde inte utses av länsstyrelsen, M
Kunde inte utses av länsstyrelsen, SD

ORDFÖRANDE: Joacim Eliasson, S

VICE ORDFÖRANDE: Börje Stenlund, ML

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.