Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-10-15 -- 2026-10-14

LEDAMÖTER

Lennart Gustavsson, V
Siv Stenberg, V
Petter Hultdin, v
Anna Harr, V
Simon Morén, V
Claes-Göran Wikström, V
Ingela Westerlund Svahn, V
Hélen Nyström, V
Mikael Abrahamsson, S
Charlotte Hultdin, S
Roger Oskarsson, S
Ylva Olofsson, S
Joacim Eliasson, S
Jeanette Norberg, S
Jakob Stenlund, S
Börje Stenlund, ML
Ethel Cavén, ML
Jörgen Jonsson, ML
Ruth Hellsten, ML
Cecilia Festin Stenlund, L
Stefan Lundgren, L
Carina Kostet, L
Pontus Karlsson Lundgren, L
Anna Maria Gunnerhell, M
Jessica Höglund, SD

ERSÄTTARE

Sofia Svahn, V
Kristian Priemel, V
Lena Nyström, V
Åke Wallgren, V
Ulrika Bergstedt, S
Tobias Renström, S
Maria Stenberg, S
Emil Stråhle, S
Jill Johansson, ML
Erik Conradzon, ML
Åsa Gustavsson, L
Henrik Sjölund, L
Kunde inte utses av länsstyrelsen, M
Kunde inte utses av länsstyrelsen, SD

ORDFÖRANDE: Joacim Eliasson, S

VICE ORDFÖRANDE

Senast uppdaterad den 10 november 2022

Translate the website with Google translate.