Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2019-01-01 -- 2022-12-31

LEDAMÖTER

Lennart Gustavsson, V
Anna Harr, V
Petter Lundström, V
Lena Nyström, V
Kim Bergström, V
Siv Stenberg, V
Simon Morén, V
Marjet Gustavsson, V
Mikael Abrahamsson, S
Jeanette Norberg, S
Roger Oskarsson, S
Ylva Olofsson, S
Joacim Eliasson, S
Charlotte Hultdin, S
Emil Stråle, S
Ove Stenlund, S
Arne Hellsten, ML
Börje Stenlund, ML
Ethel Cavén, ML
Stefan Larsson, ML
Cecilia Festin Stenlund, L
Stefan Lundgren, L
Åsa Gustavsson, L
Emil Högberg, C
Jessica Höglund, SD

ERSÄTTARE

Åke Wallgren, V
Ingela Westerlund Svahn, V
Claes-Göran Wikström, V
Kent Lindsköld, V
Ulrika Bergstedt, S
Tobias Renström, S
Ulla-Britt Persson, S
Jakob Stenlund, S
Fred Cederlund, ML
Mikael Eriksson-Lind, ML
Eva Oskarsson, L
Ulf Wikman, L
Mats Jonsson, C
Jörgen Norén, C
Kunde inte utses av länsstyrelsen, SD

ORDFÖRANDE: Joacim Eliasson, S

VICE ORDFÖRANDE: Börje Stenlund, ML

Senast uppdaterad den 9 augusti 2021

Translate the website with Google translate.