Kontaktinformation till ordförande

Telefonnummer och mail

Kommunfullmäktige:
Joacim Eliasson (S)
Tfn: 070-593 63 04
E-post: joacim.eliasson@mala.se

Kommunstyrelsen:
Lennart Gustavsson (V)
Tfn: 070-343 96 85
E-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Allmänna utskottet:
Cecilia Festin Stenlund (L)
E-post: cecilia.festin.stenlund@politik.mala.se 

Socialnämnden:
Carina Kostet (L)
E-post: carina.kostet@politik.mala.se 

Utbildningsnämnden:
Ruth Hellsten (ML)
E-post: ruth.hellsten@politik.mala.se 

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd:
Jörgen Norén
E-post: jorgen.noren@politik.mala.se 

Malåbostaden AB:
Claes-Göran Wikström
E-post: claes-goran.wikstrom@politik.mala.se

Malå energi och industri AB:
Roger Oskarsson (S)
E-post: roger.oskarsson@politik.mala.se 

Valnämnd:
Ingela Westerlund Svahn (V)
E-post: ingela.westerlund.svahn@politik.mala.se 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.