Kontaktinformation till ordförande

Telefonnummer och mail

Kommunstyrelsen: Lennart Gustavsson (V), tfn: 070-343 96 85, e-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Kommunfullmäktige: Joacim Eliasson (S), tfn: 070-593 63 04, e-post:
joacim.eliasson@mala.se

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: Sam Venngren (S), tfn: 073-076 45 42, e-post: samvenngren.pol@norsjo.se

Malåbostaden AB: Claes-Göran Wikström (V), tfn: 0953-211 54, e-post:
claes-goran.wikstrom@politik.mala.se

Malå energi och industri AB: Roger Oskarsson (S), tfn: 076-828 51 00, e-post: roger.oskarsson@politik.mala.se 

Allmänna utskottet: Petter Lundström (V), tfn: 070-641 27 39, e-post: petter.lundstrom@politik.mala.se

Sociala utskottet: Siv Stenberg (V), tfn: 072-200 38 96, e-post:
siv.stenberg@politik.mala.se

Utbildningsutskottet: Fredrik Iderström (V), tfn: 070 563 23 36, e-post: fredrik.iderstrom@politik.mala.se

Valnämnd: Siv Stenberg (V), tfn: 072-200 38 96, e-post:
siv.stenberg@politik.mala.se

Senast uppdaterad den 10 november 2022

Translate the website with Google translate.