Matavfall

Regeringen har beslutat att samtliga kommuner i Sverige ska ha infört ett system för att samla in matavfall senast under 2023. I Malå kommun införs det nya matavfallssystemet från senare delen av hösten 2022. Just nu administreras det nya digitala systemet och tunnor förbereds för att köras ut.

Innan utkörning av nytt avfallskärl skickar Malå ut information via SMS-tjänst till respektive abonnent. Kontrollera att ditt mobilnummer finns registrerat i tjänsten.

På varje avfallskärl kommer det att sitta en adressetikett samt en  klisterdekal enligt bilden nedan, som berättar att du ska titta i kärlet där allt som du behöver finns för att börja sortera matavfall (informationsfolder, matavfallspåsar och korg för matavfallspåse). Kom ihåg att plocka upp materialet innan första tömning. 

(Bildtext: Hej! Här är ditt nya avfallskärl! Det ska du börja använda när vi hämtat det gamla kärlet. Ditt kärl har två fack; ett för matavfall och ett för restavfall. Titta i kärlet! Inuti hittar du allt du behöver för att börja sortera matavfall.)

Enligt en undersökning som Naturvårdsverket tagit fram så slängde svensken ca 69 kg matavfall per person under året 2018. När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor miljövinst, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil och buss på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat odlas.

I menyn kan du ta del av information om vad matavfallsinsamling kommer innebära för dig som medborgare i Malå kommun. Sidorna är under uppbyggnad.

Ta del av informationsbroschyr för matavfall

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.