Language Lättläst E-tjänster

Näringslivsnytt

Malå kommuns ambition är att ge ut ett nyhetsbrev, Näringslivsnytt, till företag i kommunen, ca 4 gånger per år. I brevet samlar vi nyheter och information till näringslivet samt inbjudningar till föreläsningar och träffar av olika slag.

Senast uppdaterad den 15 juli 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.