Aktuellt

Två kvinnor som joggar bredvid varandra i motionsspåret. Se ser glada ut.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

INFORMATION OM ELJUSSPÅRET I MALÅ

Stormen Hans lämnade mycket stormfälld skog efter sig i och kring elljusspåret i Malå samhälle. Nu har skogsmaskinerna gjort sitt röjningsarbete klart i området.

Malå kommun hälsar dig välkommen ut i spåren igen men ber dig vara vaksam och försiktig eftersom det finns ett flertal körskador i spåret. 

Det som återstår nu är att börja laga belysningen och jämna till underlaget där körskadorna finns.

Senast uppdaterad den 11 september 2023

KULTUR - OCH TEKNISKA ENHETEN

Teknisk Chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se

Verksamhetsansvarig Fritid och service
Stefan Lundgren
Tfn: 0953-140 64
E-post: stefan.lundgren@mala.se 

Verksamhetsansvarig Kultur
Maria Larsson - Tjänstledig
Kontakta Per Bertilsson, se Kulturteknisk chef

Translate the website with Google translate.