Aktuellt

TEKNISKA - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Teknisk chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se 

Verksamhetsansvarig GVA
Jörgen Enberg
Tfn: 0953-140 63
E-post: jorgen.enberg@mala.se 

Verksamhetsansvarig Fastighet
Olle Ögren
Tfn: 0953-140 62
E-post: olle.ogren@mala.se 

Handläggare tekniska
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.