Aktuellt

Kvinna som åker längdskidåkning.

Fotograf: Ricke.se

INFORMATION OM GÄLLANDE AVTAL FÖR PISTNING AV SKIDSPÅREN

Malå kommun har för säsongen 2023/2024 tecknat ett nytt avtal med Meni AB angående preparering av spårsystemet för längdskidåkning i Tjamstanområdet.

Kommunens årsbudget för skötsel av längdskidområdet uppgår till 99 000 kronor och det är den summan som Meni AB erhåller för att sköta spårpreparering. Det som är nytt för årets avtal är det enbart ingår ersättning för bemannad skoter/pistmaskin. Det innebär att det inte kommer att finnas någon som har jour/beredskap för att preparera spåren.

För att kunna erbjuda bästa spårkvalité används Meni AB:s pistmaskin, men det har hittills varit alltför lite snö för att få ett bra resultat och inte riskera att riva upp bark/jordmaterial.

Överenskommelsen mellan kommunen och Meni AB är att hela spårsystemet prepareras torsdagar. Enstaka avvikelser kan ske utifrån väderlek. Budgeten tillåter inte att spårsystemet prepareras oftare än max en gång per vecka, förutsatt att det förekommer några veckor utan snöfall. Får vi en vinter med mycket snöfall fördelat på många tillfällen så kommer det att innebära perioder som spåren inte är preparerade.

Arbetet är beställt för att montera upp de armaturer som saknas runt 3,3 km-slingan. Långa leveranstider har gjort att det dragit ut på tiden.

Senast uppdaterad den 22 december 2023

FRITID OCH SERVICE

Verksamhetsansvarig Fritid och service
Stefan Lundgren
Tfn: 0953-140 64
E-post: stefan.lundgren@mala.se 

MALÅ ENERGI- OCH INDUSTRI AB (MENI AB)

VD
Andreas Lundin
Tfn: 0953-140 67
E-post: andreas.lundin@mala.se

  • Industrilokaler
  • Tjamstanbackarna
  • Malå Camping
  • Hotell Tjamstan

Translate the website with Google translate.