Aktuellt

MAT-OCH RESTAVFALL VID ÅTERVINNINGSSTATIONER

Vid vissa av de nedgrävda återvinningstationerna finns utöver fraktioner för förpackningsavfall även behållare för mat-och restavfall.

Dessa är endast avsedda för fritidshusägare och boenden i Malåbostadens fastigheter. Övriga permanentboenden i kommunen ska lämna sitt mat-och restavfall i det egna kärlet vid sig egen fastighet. All nedskräpning kommer att polisanmälas. 

Senast uppdaterad den 14 maj 2024

AVFALL - KUTLUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Jörgen Enberg
Tfn: 0953-140 63
E-post: jorgen.enberg@mala.se

Handläggare tekniska
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.