Kontaktfamilj/kontaktperson

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn/ungdomar i familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar.

Kontaktpersonen/kontaktfamiljen ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd.

Vem kan få kontaktperson/kontaktfamilj

Det kan finnas flera orsaker till att familjen får stöd - det sociala nätverket kan vara glest, föräldrarna behöver avlastning, barnet/ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Vem som helst har rätt att ansöka hos socialtjänsten om att få en kontaktperson/kontaktfamilj till stöd i en besvärlig situation. Det är därefter socialsekreteraren på socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet för insatsen finns.

Kontaktperson/kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Sekretess

De som har uppdrag som kontaktperson/kontaktfamilj måste följa sekretesslagen, vilket innebär att de har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som de får ta del av för att kunna fullfölja sitt uppdrag som kontaktperson/kontaktfamilj.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.