Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnad, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andra föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå dessa mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sitt barn. De överenskommelser föräldrarna kommit fram till gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda.

Samarbetssamtal innebär

  • att tala om den livslånga föräldrarelationen - mamma och pappa, nutid och framtid med barnet i centrum
  • att sitta tillsammans och arbeta fram lösningar på den tvist som råder

Det är inte enbart en fråga om att bli eniga utan också att lära sig förhandla och träffa överenskommelser.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Vi som leder samtalen har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.