Faderskap

När föräldrarna till ett barn inte är gifta med varandra vid barnets födelse måste faderskapet formellt fastställas vilket man gör på socialtjänsten.

Förutom juridiska skäl, som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är hans/hennes far. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt. 

Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse då socialtjänsten genom skattemyndigheten får besked om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap. Vill ni göra fastställandet under graviditeten kontaktar ni en handläggare på socialtjänsten för utredning och fastställande av faderskap. En bekräftelse av faderskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer.

Om det finns tveksamheter om vem som är far till barnet har kvinnan eller mannen rätt att begära en dna-analys som bekostas av omsorgsnämnden. Skulle någon av parterna vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan man anmäla om man vill ha gemensam vårdnad.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från och med den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna E-tjänst. Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2022

Translate the website with Google translate.