Adoptioner

En adoption är till för barnets skull och ska ge ett barn en trygg och god uppväxt.Ett barn kan adopteras både från ett annat land (internationell adoption) eller från det egna landet (inhemsk adoption) men i Sverige är det vanligast med internationella adoptioner.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos omsorgsnämnden om ett medgivande för att ta emot ett barn för adoption varvid sökandens lämplighet och förmåga utreds. Sedan medgivandet har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt av de sökande. Beslutet om adoption tas i tingsrätten. Hela processen från första ansökan till mottagandet av ett barn kan ta relativt lång tid.

Hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan du läsa mer om internationella adoptioner och finna länkar till olika adoptionsorganisationer.

Läs mer om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

För frågor kring adoption, kontakta någon av våra socialsekreterare.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.