Vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrarna inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal på socialtjänsten, kan ärendet gå vidare till tingsrätten.

Detta händer om en av/eller båda föräldrarna vill få saken prövad av domstol. Domstol ska se till att frågorna om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge omsorgsnämnden uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge samt ge riktlinjer för hur den ska genomföras och när den ska vara slutförd.

Utredningen ska fokusera på barnet och barnets behov.

Överenskommelse/avtal

Föräldrar som är överens kan själva reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom en överenskommelse eller avtal.

Överenskommelsen kan föräldrarna själva skriva ned på ett papper eller att familjerätten hjälper till att utforma en överenskommelse när föräldrarna varit på samarbetssamtal.

Man kan även skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal ska gälla krävs att det godkänts av omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden ska godkänna avtalet om vårdnad, boende och umgänge om överenskommelsen är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.