Öppen rådgivning

Öppen rådgivning riktar sig mot föräldrar till barn och unga. Alla föräldrar kan ibland ha behov av att prata om och få stöd i det man upplever som svårt i föräldraskapet.

Här finns möjlighet att träffas tillsammans med kommunens familjebehandlare under lugna former för att få hjälp med att strukturera upp vardagslivet eller få mer kunskap om barn och ungas utveckling. Vi träffas hemma hos er eller i kommunens lokaler.

Vi kan exempelvis prata om:

  • föräldrarollen
  • konfliktlösning                                                      
  • rutiner
  • relationer
  • självkänsla
  • barns behov
  • eller annat som känns viktigt för er

Vi har tystnadsplikt, skriver inga journaler och det är kostnadsfritt. Ni kan själva ringa eller maila för att boka tid för upp till tre samtal.

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.